• Ο κώδικας Morse

  Posted on March 2nd, 2009 SV6JHQ No comments

  Ο κώδικας Μορς (Morse code) είναι μια μέθοδος για μετάδοση πληροφορίας. Συγκεκριμένα, τα γράμματα των λέξεων και οι αριθμοί, αντιστοιχίζονται με σειρές από τελείες ή παύλες χρησιμοποιώντας ένα προσυμφωνημένο πίνακα αντιστοιχίας γραμμάτων – συμβόλων. Έπειτα, το κάθε γράμμα μπορεί να μεταδοθεί με ηχητικά ή φωτεινά σήματα.

  Ιστορική αναδρομή – Χρήσεις

  Samuel Morse

  Samuel Morse

  Ο κώδικας Morse επινοήθηκε από τον Σάμιουελ Μόρς (Samuel Morse) το έτος 1830 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ενσύρματες τηλεγραφικές επικοινωνίες ξηράς.

  Μετά τα πρώτα πειράματα του Μαρκόνι για τις ασύρματες εκπομπές, έγινε ο βασικός τρόπος μετάδοσης των πληροφοριών μέσω ασυρμάτου.

  Ιστορικά, ο κώδικας Morse χρησιμοποιήθηκε από πολλές υπηρεσίες ραδιοεκπομπών, όπως εμπορική τηλεγραφία, ναυτιλιακές επικοινωνίες, αεροναυτιλία, στρατιωτικές επικοινωνίες και φυσικά από τους ραδιοερασιτέχνες, από τους οποίους συνεχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, έχοντας φανατικούς φίλους στις τάξεις τους.

  Πρόκειται για το γνωστό τύπο εκπομπής CW ( = continuous wave, συνεχές κύμα) κατά τον οποίο ο ραδιοερασιτέχνης δεν συνομιλεί με φωνή αλλά μέσω ενός ειδικού διακόπτη (χειριστήριο) στέλνει βραχείς ή μακρείς ήχους [τελείες ή παύλες] μέσω του ασυρμάτου του. Η ταχύτητα μετάδοσης μετράται σε «Λέξεις ανά Λεπτό» [Words per Minute, W.P.M.] ή «Χαρακτήρες ανά Λεπτό».

  Χειριστήριο (key) Μόρς

  Χειριστήριο (key) Μόρς

  Πλέον, μετά από αποφάσεις διεθνών φορέων του ραδιοερασιτεχνισμού, η γνώση του κώδικα δεν είναι απαραίτο προσόν για τη χορήγηση της ραδιοερασιτεχνικής άδειας εκπομπής. Όμως, για τα πλήρη δικαιώματα εκπομπής σε όλες τις ζώνες (και ειδικά στα βραχέα κύματα [HF]), στις περισσότερες χώρες η γνώση του κώδικα είναι υποχρεωτική.

  Ο κώδικας – Αντιστοιχία γραμμάτων & αριθμών

  Οι αντιστοιχίες των γραμμάτων και των αριθμών στο διεθνή κώδικα Morse με τις τελείες και τις παύλες είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

  Άλλες πληροφορίες – Κανόνες μετάδοσης

  1. Μία παύλα (dash) χρονικά διαρκεί όσο τρείς τελείες (dots)
  2. Το κενό μεταξύ των ήχων του ίδιου γράμματος διαρκεί χρόνο ίσο με το χρόνο μιας τελείας
  3. Το κενό μεταξύ των γραμμάτων είναι ίσο με τρείς τελείες
  4. Το κενό μεταξύ των λέξεων διαρκεί χρόνο ίσο με επτά τελείες

  Πλεονεκτήματα χρήσης Morse (CW) στις επικοινωνίες

  1. Επικοινωνία στενού εύρους συχνότητας (narrow bandwidth) – Χρησιμοποιεί 100-150 Hz εύρους εκπομπής, ενώ η επικοινωνία φωνής SSB χρησιμοποιεί 2.400 Hz
  2. Περισσότεροι σταθμοί στην ίδια συχνότητα (με τη χρήση «στενών» φίλτρων στο δέκτη)
  3. Κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων με την ίδια ισχύ εκπομπής
  4. Απλούστερα κυκλώματα πομποδεκτών
  5. Κατάλληλο για εκπομπές QRP (χαμηλής ισχύος)

  SV6JHQ

  Comments are closed.