Νόμοι – Αποφάσεις στην ΕλλάδαLaws about Amateur radio in Greece

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε και να «κατεβάσετε» (download) κείμενα νόμων – υπουργικών αποφάσεων κ.λ.π. που αφορούν τη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια. Φ.Ε.Κ. 1579 In this section you may find various laws and legal texts about radio amateur activity in Greece. Φ.Ε.Κ. 1579