Νόμοι – Αποφάσεις στην ΕλλάδαLaws about Amateur radio in Greece

Αρχεία μορφής .pdf

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε και να «κατεβάσετε» (download) κείμενα νόμωνυπουργικών αποφάσεων κ.λ.π. που αφορούν τη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια.

Αρχεία μορφής .pdf

In this section you may find various laws and legal texts about radio amateur activity in Greece.