Ο κώδικας QQ code

Ο Κώδικας Q χρησιμοποιείται στη ραδιοτηλεγραφία ώστε να επιταχύνεται η επικοινωνία μεταξύ των σταθμών και είναι ο μόνος επιτρεπόμενος κώδικας στις ραδιοερασιτεχνικές συζητήσεις στον αέρα. Τα στοιχεία του αποτελούνται από κωδικές λέξεις τριών γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου, με το πρώτο γράμμα να είναι πάντοτε το Q.

Παρ’ όλο που υπάρχουν στοιχεία του κώδικα από το QAA ως το QZZ, στην Υπηρεσία Ερασιτέχνη και Ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου χρησιμοποιούνται οι συντμήσεις από QRA ως QRZ και από QSA ως QSF, καθώς και κάποιες συντμήσεις QT

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Q

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QRA ΩΣ ΚΑΙ QRZ

QRA

Ποιο είναι το όνομα του σταθμού σας; Το όνομα του σταθμού μου είναι…

QRB

Σε ποια κατά προσέγγιση απόσταση βρίσκεστε από το σταθμό μου; Η κατά προσέγγιση απόσταση μεταξύ των σταθμών μας είναι … (ναυτικά μίλια ή χιλιόμετρα)

QRC

Από ποια ιδιωτική επιχείρηση (ή Κρατική Διεύθυνση) εκκαθαρίζονται οι λογαριασμοί τελών του σταθμού σας; Οι λογαριασμοί τελών του σταθμού μου εκκαθαρίζονται από την ιδιωτική επιχείρηση … (ή Κρατική Διεύθυνση …)

QRD

Πού πηγαίνετε και από πού έρχεστε; Πηγαίνω σε … (τόπος) και έρχομαι από … (τόπος)

QRE

Ποια ώρα υπολογίζετε να φτάσετε σε (ή πάνω από) … (τόπος); Υπολογίζω να φτάσω σε (ή πάνω από) … (τόπος) την ώρα … (GMT)

QRF

Επιστρέφετε σε … (τόπος); Επιστρέφω σε … (τόπος); Επιστρέψτε σε … (τόπος);

QRG

Ποια είναι η ακριβής συχνότητα εκπομπής μου; Η ακριβής συχνότητα εκπομπής σας είναι … (KHz)

QRH

Μεταβάλλεται η συχνότητα εκπομπής μου; Η συχνότητα εκπομπής σας μεταβάλλεται.

QRI

Ο τόνος της εκπομπής μου είναι: (αναφορά λήψης T)

 1. Καλός
 2. Μεταβλητός
 3. Κακός ;
Ο τόνος της εκπομπής σας είναι: (αναφορά λήψης T)

 1. Καλός
 2. Μεταβλητός
 3. Κακός

QRJ

Με λαμβάνετε κακώς; Σας λαμβάνω κακώς. Το σήμα σας είναι πολύ ασθενές.

QRK

Η ευκρίνεια της εκπομπής μου είναι: (αναφορά λήψης R)

 1. Κακή
 2. Άσχημη
 3. Ικανοποιητική
 4. Καλή
 5. Πολύ καλή
Η ευκρίνεια της εκπομπής Σας είναι: (αναφορά λήψης R)

 1. Κακή
 2. Άσχημη
 3. Ικανοποιητική
 4. Καλή
 5. Πολύ καλή

QRL

Είστε απασχολημένος; Είμαι απασχολημένος. Είμαι απασχολημένος με τον … Παρακαλώ μη με παρενοχλείτε

QRM

Παρενοχλείστε;

 1. Καθόλου
 2. Λίγο
 3. Αρκετά
 4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά
Παρενοχλούμαι από τον …

 1. Καθόλου
 2. Λίγο
 3. Αρκετά
 4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά

QRN

Έχετε παράσιτα (θόρυβο);

 1. Καθόλου
 2. Λίγο
 3. Αρκετά
 4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά
Έχω παράσιτα (θόρυβο)

 1. Καθόλου
 2. Λίγο
 3. Αρκετά
 4. Ισχυρά
 5. Πολύ ισχυρά

QRO

Να αυξήσω την ισχύ εκπομπής; Αυξήστε την ισχύ εκπομπής.

QRP

Να ελαττώσω την ισχύ εκπομπής; Ελαττώστε την ισχύ εκπομπής.

QRQ

Να μεταβιβάζω πιο γρήγορα; Παρακαλώ μεταβιβάζετε γρηγορότερα (σε … λέξεις ανά λεπτό)

QRR

Είστε έτοιμος για τη χρήση των αυτόματων συσκευών; Είμαι έτοιμος για τη χρήση των αυτόματων συσκευών.

QRS

Να μεταβιβάζω πιο αργά; Παρακαλώ μεταβιβάζετε πιο αργά (σε … λέξεις ανά λεπτό)

QRT

Να σταματήσω τη μεταβίβαση; Σταματήστε τη μεταβίβαση.

QRU

Έχετε τίποτε για μένα; Δεν έχω τίποτε για εσάς.

QRV

Είστε έτοιμος; Είμαι έτοιμος, προβείτε.

QRW

Να ειδοποιήσω τον … ότι καλείτε στη συχνότητα … (KHz); Παρακαλώ ειδοποιήστε τον … ότι καλώ στη συχνότητα … (KHz);

QRX

Πότε θα με ξανακαλέσετε; Θα σας ξανακαλέσω στις … (ώρα GMT) και στη συχνότητα … KHz

QRY

Ποια είναι η σειρά μου; Η σειρά σας είναι … (αριθμός)

QRZ

Ποιος με καλεί; Σας καλεί ο … (στη συχνότητα … kHz)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QSA ΩΣ ΚΑΙ QSZ

QSA

Ποια είναι η ένταση των σημάτων μου (ή των σημάτων του…); (αναφορά λήψης S) Η ένταση των σημάτων σας είναι: (αναφορά λήψης S)

 1. Μόλις ευδιάκριτη
 2. Ασθενής
 3. Αρκετά καλή
 4. Καλή
 5. Πολύ καλή

QSB

Μεταβάλλεται η ένταση των σημάτων μου; Η ένταση των σημάτων μου μεταβάλλεται.

QSC

Είστε φορτηγό πλοίο; Είμαι φορτηγό πλοίο.

QSD

Είναι προβληματικό το χείρισμά μου; Το χείρισμά σας είναι προβληματικό.

QSE

Ποια υπολογίζετε ότι είναι η μετακίνηση του ναυαγοσωστικού σκάφους; Υπολογίζω ότι η μετακίνηση του ναυαγοσωστικού σκάφους είναι … (αριθμοί και μονάδες, π.χ. 18 Ν.Μ.)

QSF

Έχετε πραγματοποιήσει τη διάσωση; Έχω πραγματοποιήσει τη διάσωση και προχωρώ προς τη … βάση (με … άτομα τραυματισμένα για το νοσοκομείο).

QSG

Να μεταβιβάσω … τηλεγραφήματα (μηνύματα) συγχρόνως χωρίς διακοπή; Μεταβιβάστε … τηλεγραφήματα (μηνύματα) συγχρόνως (χωρίς διακοπή).

QSK

Μπορείτε να με ακούσετε μεταξύ των σημάτων Σας και, αν ναι, μπορώ να διακόψω τη μεταβίβασή σας; Μπορώ να σας ακούσω μεταξύ των σημάτων μου. Διακόψτε τη μεταβίβασή μου.

QSL

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε λήψη; Σας επιβεβαιώνω λήψη.

QSM

Να σας επαναλάβω το τελευταίο μεταβιβασθέν τηλεγράφημά μου; Επαναλάβετε το τελευταίο μεταβιβασθέν τηλεγράφημά σας ή το (τα) υπ’ αριθμόν … τηλεγράφημα (τηλεγραφήματα).

QSN

Με ακούσατε (ή ακούσατε τον …) στη συχνότητα … ΚHz; Σας άκουσα (ή άκουσα τον …) στη συχνότητα … ΚHz

QSO

Μπορείτε να συνομιλήσετε με τον … απ’ ευθείας (ή μέσω του …); Μπορώ να συνομιλήσω με τον … απ’ ευθείας (ή μέσω του …);

QSR

Να επαναλάβω την κλήση στη συχνότητα κλήσης; Επαναλάβετε την κλήση σας στη συχνότητα κλήσης. Δε σας άκουσα (ή έχω παρεμβολές).

QSS

Ποια συχνότητα εργασίας θα χρησιμοποιήσετε; Θα χρησιμοποιήσω τη συχνότητα εργασίας … ΚHz. (Στην περίπτωση υψηλών συχνοτήτων, κανονικά μόνο οι τελευταίοι τρεις αριθμοί πρέπει να δίνονται.)

QSV

Να στείλω μια σειρά από V σ’ αυτήν τη συχνότητα (ή στη συχνότητα … KΗz); (για λόγους δοκιμής και ρύθμισης) Στείλτε μια σειρά από V σ’ αυτήν τη συχνότητα (ή στη συχνότητα … ΚHz)

QSX

Θέλετε να ακροάσθε τον … (διακριτικό κλήσης σταθμού) στη συχνότητα … ΚHz (ή MHz); Ακροώμαι τον … (διακριτικό κλήσης σταθμού) στη συχνότητα … ΚHz (ή MHz).

QSY

Να αλλάξω συχνότητα εκπομπής; Αλλάξτε συχνότητα εκπομπής (στους … ΚHz).

QSZ

Να μεταβιβάσω κάθε λέξη ή ομάδα περισσότερο από μια φορά; Μεταβιβάζετε κάθε λέξη ή ομάδα δύο φορές (ή … φορές).

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QΤA ΩΣ ΚΑΙ QΤZ

QTA

Να ακυρώσω το υπ’ αριθμόν … μήνυμα; Ακυρώστε το υπ’ αριθμόν … μήνυμα.

QTB

Συμφωνείτε με τον δικό μου υπολογισμό λέξεων; Δε συμφωνώ με το δικό σας υπολογισμό λέξεων. Θα επαναλάβω το πρώτο γράμμα κάθε λέξης ή το πρώτο ψηφίο κάθε αριθμού ή ομάδας.

QTC

Πόσα μηνύματα έχετε να στείλετε; Έχω … μηνύματα να στείλω σε σας (ή στον …)

QTD

Τι έχει ανακαλύψει το ναυαγοσωστικό πλοίο ή το αεροσκάφος διάσωσης; Το … (διακριτικό κλήσης πλοίου ή αεροσκάφους) έχει ανακαλύψει:

 1. … (αριθμός) ναυαγούς
 2. ναυάγια
 3. … (αριθμός) πτώματα

QTN

Ποια ώρα αναχωρήσατε από … (τόπος); Αναχώρησα από … (τόπο) την … ώρα (GMT).

QTO

Βγήκατε από τον όρμο (ή τον λιμένα) ή απογειωθήκατε; Βγήκα από τον όρμο (ή τον λιμένα) ή απογειώθηκα.

QTP

Πρόκειται να εισέλθετε στον όρμο (ή στο λιμένα) ή πρόκειται να προσθαλασσωθείτε ή να προσγειωθείτε; Πρόκειται να εισέλθω στον όρμο (ή στο λιμένα) ή πρόκειται να προσθαλασσωθώ ή να προσγειωθώ.

QTR

Ποια είναι η ακριβής ώρα; Η ακριβής ώρα είναι … (GMT).

QTS

Μπορείτε να μεταβιβάζετε το διακριτικό κλήσης ή το όνομά σας για … δευτερόλεπτα; Θα σας μεταβιβάζω το διακριτικό κλήσης ή το όνομά σας για … δευτερόλεπτα.

QTU

Ποιες είναι οι ώρες εργασίας του σταθμού σας; Οι ώρες εργασίας του σταθμού μου είναι από … ως … (GMT).

QTV

Να ακροασθώ αντί για εσάς στη συχνότητα … ΚHz (ή MHz) από ώρα … ως … ; Ακροασθείτε αντί για μένα στη συχνότητα … ΚHz (ή MHz) από ώρα … ως … .

QTW

Ποια είναι η κατάσταση των ναυαγών; Οι ναυαγοί είναι σε … κατάσταση και χρειάζονται επειγόντως…

QTX

Αφήνετε παρακαλώ το σταθμό σας σε λειτουργία για να επικοινωνεί μαζί μου μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως (ή μέχρι την … ώρα); Ο σταθμός μου θα παραμείνει ανοιχτός για να επικοινωνεί μαζί σας μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως (ή μέχρι την … ώρα).

QTY

Κατευθύνεστε προς τη θέση του συμβάντος και, αν ναι, πότε πρόκειται να φτάσετε εκεί; Κατευθύνομαι προς τη θέση του συμβάντος και υπολογίζω να φτάσω εκεί σε … ώρες (την … ημερομηνία).

QTZ

Συνεχίζετε την αναζήτηση; Συνεχίζω την αναζήτηση για… (το αεροσκάφος, το πλοίο, τη σωσίβια λέμβο, τους επιζήσαντες ή τα λείψανα ναυαγίων).

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QUA ΩΣ ΚΑΙ QUZ

QUA

Έχετε νεότερες ειδήσεις από τον … (διακριτικό κλήσης σταθμού); Υπάρχουν νεότερες κλήσεις από τον … (διακριτικό κλήσης σταθμού).

QUC

Ποιος είναι ο αριθμός (ή άλλη ένδειξη) του τελευταίου μηνύματος που λάβατε από μένα (ή παρά του … (διακριτικό κλήσης)); Ο αριθμός (ή άλλη ένδειξη) του τελευταίου μηνύματος που έλαβα από σας (ή παρά του … (διακριτικό κλήσης)) είναι … .

QUD

Λάβατε το σήμα επείγοντος που έστειλε ο κινητός σταθμός … (διακριτικό κλήσης); Έλαβα το σήμα επείγοντος που έστειλε ο κινητός σταθμός … (διακριτικό κλήσης).

QUF

Λάβατε το σήμα κινδύνου που έστειλε ο κινητός σταθμός … (διακριτικό κλήσης); Έλαβα το σήμα κινδύνου που έστειλε ο κινητός σταθμός … (διακριτικό κλήσης).

QUI

Είναι αναμμένα τα φώτα πλεύσης σας; Τα φώτα πλεύσης μου είναι αναμμένα.

QUM

Μπορεί να επαναληφθεί η κανονική εργασία; Μπορεί να επαναληφθεί η κανονική εργασία.

QUN

Παρακαλούνται τα πλοία τα ευρισκόμενα στην άμεση γειτονία μου (ή στην άμεση γειτονία του … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος)) να καθορίσουν τις θέσεις τους, ΑΚΡΙΒΗ πορεία και ταχύτητα. Η θέση μου, η ΑΚΡΙΒΗΣ πορεία και η ταχύτητά μου είναι …

QUO

Να ερευνήσω για:

 1. Αεροσκάφος
 2. Πλοίο
 3. Ναυαγοσωστικό σκάφος στη γειτνίαση του …(γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος) (ή κατάοποιαδήποτε άλλη ένδειξη);
Παρακαλώ ερευνήστε για:

 1. Αεροσκάφος
 2. Πλοίο
 3. Ναυαγοσωστικό σκάφος στη γειτνίαση του …(γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος) (ή κατάοποιαδήποτε άλλη ένδειξη)

QUP

Παρακαλώ δείξτε μου τη θέση σας με:

 1. Προβολέα
 2. Μαύρο καπνό
 3. Φωτοβολίδες
Σας δείχνω τη θέση μου με:

 1. Προβολέα
 2. Μαύρο καπνό
 3. Φωτοβολίδες

QUQ

Να κατευθύνω τον προβολέα μου κατακόρυφα πάνω σε σύννεφο, διακοπτόμενο αν είναι δυνατό, και αν το αεροσκάφος σας γίνει ορατό ή ακουστεί να εκτρέψω τη δέσμη πάνω στο νερό ή στο έδαφος, αντίθετα προς τον άνεμο, για να διευκολύνω την προσθαλάσσωση ή την προσγείωσή σας; Παρακαλώ κατευθύνετε τον προβολέα μου κατακόρυφα πάνω σε σύννεφο, διακοπτόμενο αν είναι δυνατό, και αν το αεροσκάφος μου γίνει ορατό ή ακουστεί εκτρέψτε τη δέσμη πάνω στο νερό ή στο έδαφος, αντίθετα προς τον άνεμο, για να διευκολύνετε την προσθαλάσσωση ή την προσγείωσή μου.

QUR

Οι επιζώντες

 1. έλαβαν τη συσκευή διάσωσης;
 2. περισυνελέχθησαν από ναυαγοσωστικό πλοίο;
 3. προσεγγίστηκαν από συνεργείο διάσωσης εδάφους;
Οι επιζώντες

 1. έλαβαν τη συσκευή διάσωσης
 2. περισυνελέχθησαν από ναυαγοσωστικό πλοίο
 3. προσεγγίστηκαν από συνεργείο διάσωσης εδάφους

QUS

Διακρίνετε επιζώντες ή ναυάγια; Αν ναι, σε ποια θέση; Διέκρινα:

 1. επιζώντες ναυαγούς στη θάλασσα
 2. επιζώντες ναυαγούς πάνω σε σχεδίες
 3. Συντρίμμια ή ναυάγια

στη θέση … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος) (ή κατά οποιαδήποτε άλλη ένδειξη).

QUT

Εντοπίστηκε ο τόπος του δυστυχήματος; Ο τόπος του δυστυχήματος εντοπίστηκε με:

 1. φλόγα ή επιπλέουσα καπνογόνο συσκευή
 2. θαλάσσιο σημαντήρα
 3. έγχρωμο σημαντήρα
 4. … (προσδιορίζονται λεπτομερώς άλλα ενδεικτικάσημεία)

QUU

Να κατευθύνω το πλοίο ή το αεροσκάφος προς τη θέση μου; Κατευθύνετε το πλοίο ή το αεροσκάφος … (διακριτικό κλήσης)

 1. προς τη θέση σας εκπέμποντας το διακριτικό κλήσης σας και μακρές παύλες στη συχνότητα … kHz (ή MHz)
 2. μεταβιβάζοντας στη συχνότητα … kHz (ή MHz) την ΑΛΗΘΗ πορεία σας για να σας συναντήσω.

QUW

Βρίσκεστε στην περιοχή αναζητήσεων, που προσδιορίζεται από … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος); Βρίσκομαι στην περιοχή αναζητήσεων, που προσδιορίζεται από … (γεωγρ. πλάτος) … (γεωγρ. μήκος).

QUY

Η θέση του ναυαγοσωστικού πλοίου είναι επισημασμένη; Η θέση του ναυαγοσωστικού πλοίου είναι επισημασμένη με:

 1. φλόγα ή επιπλέουσα καπνογόνο συσκευή
 2. θαλάσσιο σημαντήρα
 3. έγχρωμο σημαντήρα
 4. … (προσδιορίζονται λεπτομερώς άλλα ενδεικτικά σημεία)

The Q Code was used in radiotelegraphy so to “speed up” the communication between the stations. Today is in wide use by the radio amateurs. It is the only permitted code in radio amateur transmissions. The code words consist of three letters of the Latin alphabet. The first letter is always the letter “Q“. That is the reason why the code is called “the Q code“. Although there are abbreviations from QAA to QZZ, in the amateur radio service we use the ranges between QRA – QRZ, QSA – QSF, and some abbreviations that start with QT…

You may find the Q code (in use by the radio amateurs), in the following table:

INTERNATIONAL Q CODE

Question Answer
QRG
Will you tell me my exact frequency (or that of …)? Your exact frequency (or that of … ) is … kHz (or MHz).
QRI
How is the tone of my transmission? The tone of your transmission is (1. Good; 2. Variable; 3. Bad)
QRK
What is the readability of my signals (or those of …)? The readability of your signals (or those of …) is … (1 to 5).
QRL
Are you busy? I am busy. (or I am busy with … ) Please do not interfere.
QRM
Are you being interfered with? I am being interfered with.
QRN
Are you troubled by static? I am troubled by static.
QRO
Shall I increase power? Increase power
QRP
Shall I decrease power? Decrease power
QRQ
Shall I send faster? Send faster (… wpm)
QRS
Shall I send slower? Send slower (… wpm)
QRT
Shall I stop sending? Stop sending.
QRU
Have you anything for me? I have nothing for you.
QRV
Are you ready? I am ready.
QRX
Will you call me again? I will call you again at … (hours) on … kHz (or MHz)
QRZ
Who is calling me? You are being called by … on … kHz (or MHz)
QSA
What is the strength of my signals (or those of … )? The strength of your signals (or those of …) is … (1 to 5).
QSB
Are my signals fading? Your signals are fading.
QSD
Is my keying defective? Your keying is defective.
QSK
Can you hear me between your signals? I can hear you between my signals.
QSL
Can you acknowledge receipt? I am acknowledging receipt.
QSM
Shall I repeat the last telegram (message) which I sent you, or some previous telegram (message)? Repeat the last telegram (message) which you sent me (or telegram(s) (message(s)) numbers(s) …).
QSN
Did you hear me (or … (call sign)) on .. kHz (or MHz)? I did hear you (or … (call sign)) on … kHz (or MHz).
QSO
Can you communicate with … direct or by relay? I can communicate with … direct (or by relay through …).
QSX
Will you listen to … (call sign(s) on … kHz (or MHz))? I am listening to … (call sign(s) on … kHz (or MHz))
QSY
Shall I change to transmission on another frequency? Change to transmission on another frequency (or on … kHz (or MHz)).
QTA
Shall I cancel telegram (message) No. … as if it had not been sent? Cancel telegram (message) No. … as if it had not been sent.
QTC
How many telegrams (messages) have you to send? I have … telegrams (messages) for you (or for …).
QTH
What is your position in latitude and longitude (or according to any other indication)? My position is … latitude…longitude
QTR
What is the correct time? The correct time is … hours