Ο σταθμός SV6JHQThe station SV6JHQ

Kenwood 440 SAT
Kenwood 440 SAT

Ο σταθμός μου αποτελείται από τα εξής:

 • Πομποδέκτης Kenwood TS-440 SAT, μοντέλο 1989, βελτιωμένος ως προς τη λήψη του δέκτη με φίλτρα InRad – Ισχύς εξόδου: Ονομαστική 100W.  Σε καθημερινές συνθήκες μέχρι 25W (εκπομπές PSK) ή μέχρι 50W (σε εκπομπές SSB).
 • Κεραίες δίπολα L/2 για τα 10, 15, 20 μέτρα, ιδιοκατασκευές. Επίσης μία εφεδρική Diamond BB-6W – Τύπος Mini Long Wire, 6,4 m – [καλύπτει 2-30 Mhz – ]
 • Τροφοδοτικό 25Α – ιδιοκατασκευή
 • Digital Interface, για χρήση PSK, CW, RTTY – ιδιοκατασκευή
 • CAT Interface, πλήρης έλεγχος από Η/Υ, logs, κ.λ.π – ιδιοκατασκευή
 • PC Hewlett Packard – Software: MixW – Ham Radio Deluxe – DX Atlas – CW Skimmer κ.λ.π.

Kenwood 440 SAT
Kenwood 440 SAT

My eqippment:

 • Transceiver Kenwood TS-440 SAT, 1989 model, improved in the receiver with InRad filters – Output power: Nominal 100W – Usual conditions: 25W in PSK or 50W in SSB transmissions.
 • L/2 dipole antennas for 10, 15, 20 meters, home made plus a spare Diamond BB-6W [6,4 m. Mini Long Wire : covers 2-30 Mhz]
 • Power supply 25 Αmp. home made
 • Digital Interface for PSK, CW, RTTY – home made
 • CAT Interface, for computer control, logs, etc. – home made
 • PC HP – Software: MixW – Ham Radio Deluxe – DX Atlas – CW Skimmer etc.

Leave a Reply