Οι συχνότητες στα Βραχέα (HF Band plan)HF Band plan, IARU REGION 1

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε την αναλυτική κατανομή συχνοτήτων στα βραχέα κύματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της I.A.R.U (International Amateur Radio Union) για την περιοχή 1 (Region 1), η οποία περιλαμβάνει την Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Ασία.

BAND PLAN ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ – ΠΕΡΙΟΧΗ 1 I.A.R.U.

ΜΠΑΝΤΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (kHz)
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

1.8 MHz Band

160 M

1810 – 1838
cw
1838 – 1840
ψηφιακά modes εκτός packet, cw
1840 – 1842
ψηφιακά modes εκτός packet, ραδιοτηλεφωνία, cw
1842 – 2000
ραδιοτηλεφωνία, cw

3.5 MHz Band

80 M

 

3500 – 3510
dx cw
3500 – 3560
cw, contest segment
3560 – 3580
cw
3580 – 3590
ψηφιακά modes, cw
3590 – 3600
ψηφιακά modes (packet), cw
3600 – 3620
ραδιοτηλεφωνία, ψηφιακά modes, cw
3600 – 3650
ραδιοτηλεφωνία, contest segment, cw
3650 – 3775
ραδιοτηλεφωνία, cw
3700 – 3800
ραδιοτηλεφωνία, contest segment ραδιοτηλεφωνίας, cw
3730 – 3740
SSTV & FAX, ραδιοτηλεφωνία, cw
3775 – 3800
dx ραδιοτηλεφωνία, cw

7 MHz Band

40 M

 

7000 – 7035
cw
7035 – 7040
ψηφιακά modes εκτός packet, SSTV, FAX, cw
7040 – 7045
ψηφιακά modes εκτός packet, SSTV, FAX, ραδιοτηλεφωνία, cw
7045 – 7100
ραδιοτηλεφωνία, cw

10 MHz Band

30 M

 

10100 – 10140
cw
10140 – 10150
ψηφιακά modes εκτός packet, cw

14 MHz Band

20 M

14000 – 14070
cw
14000 – 14060
cw, contest segment
14070 – 14089
ψηφιακά modes, cw
14089 – 14099
ψηφιακά modes (μη αυτόματο packet), cw
14099 – 14101
IBP
14101 – 14112
ψηφιακά modes εκτός packet (store-and-forward), ραδιοτηλεφωνία, cw
14112 – 14125
ραδιοτηλεφωνία, cw
14125 – 14300
ραδιοτηλεφωνία, contest segment ραδιοτηλεφωνίας, cw
14230
συχνότητα κλήσης SSTV & FAX
14300 – 14350
ραδιοτηλεφωνία, cw

18 MHz Band

17 M

 

18068 – 18100
cw
18100 – 18109
ψηφιακά modes, cw
18109 – 18111
IBP
18111 – 18168
ραδιοτηλεφωνία, cw

21 MHz Band

15 M

 

21000 – 21080
cw
21080 – 21100
ψηφιακά modes, cw
21100 – 21120
ψηφιακά modes (packet), cw
21120 – 21149
cw
21149 – 21151
IBP
21151 – 21450
ραδιοτηλεφωνία, cw
21340
συχνότητα κλήσης SSTV & FAX

24 MHz Band

12 M

 

24890 – 24920
cw
24920 – 24929
ψηφιακά modes, cw
24929 – 24931
IBP
24931 – 24990
ραδιοτηλεφωνία, cw

28 MHz Band

10 M

 

28000 – 28050
cw
28050 – 28120
ψηφιακά modes, cw
28120 – 28150
ψηφιακά modes (packet), cw
28150 – 28190
cw
28190 – 28199
regional time shared IBP
28199 – 28201
world wide time shared IBP
28201 – 28225
continuous-duty IBP
28225 – 29200
ραδιοτηλεφωνία, cw
28680
συχνότητα κλήσης SSTV & FAX
29200 – 29300
ψηφιακά modes (NBFM packet), ραδιοτηλεφωνία, cw
29300 – 29510
δορυφορικά down-link
29510 – 29700
ραδιοτηλεφωνία, cw

* Στις συχνότητες κάτω των 10 Mhz και σε επικοινωνίες φωνής (ραδιοτηλεφωνία) χρησιμοποιείται κατά σύμβαση ο τύπος εκπομπής μονής πλευρικής ζώνης LSB (Lower Side Band). Στις συχνότητες άνω των 10 Mhz σε αντίστοιχες επικοινωνίες φωνής, χρησιμοποιείται ο τύπος εκπομπής μονής πλευρικής ζώνης USB (Upper Side Band).

Άλλες πηγές πληροφόρησης – Links:

SV6JHQIn the following table you may find the Frequency Allocation Band Plan that is in use in IARU – REGION 1 (Europe, Africa, Middle East and Northern Asia).

I.A.R.U. REGION 1 HF BAND PLAN

BAND
FREQUENCY SEGMENT (kHz)
TYPE OF EMISSION

1.8 MHz Band

160 M

1810 – 1838
cw
1838 – 1840
digimode except packet, cw
1840 – 1842
digimode except packet, phone, cw
1842 – 2000
phone, cw

3.5 MHz Band

80 M

 

3500 – 3510
intercontinental dx cw
3500 – 3560
cw, contest preferred segment cw
3560 – 3580
cw
3580 – 3590
digimode, cw
3590 – 3600
digimode (packet preferred), cw
3600 – 3620
phone, digimode, cw
3600 – 3650
phone, contest preferred segment phone, cw
3650 – 3775
phone, cw
3700 – 3800
phone, contest preferred segment phone, cw
3730 – 3740
SSTV & FAX, phone, cw
3775 – 3800
intercontinental dx phone, cw

7 MHz Band

40 M

 

7000 – 7035
cw
7035 – 7040
digimode except packet , SSTV, FAX, cw
7040 – 7045
digimode except packet , SSTV, FAX, phone, cw
7045 – 7100
phone, cw

10 MHz Band

30 M

 

10100 – 10140
cw
10140 – 10150
digimode except packet, cw

14 MHz Band

20 M

14000 – 14070
cw
14000 – 14060
cw, contest preferred segment cw
14070 – 14089
digimode, cw
14089 – 14099
digimode (non-automatic packet preferred), cw
14099 – 14101
IBP
14101 – 14112
digimode (store-and-forward preferred), phone, cw
14112 – 14125
phone, cw
14125 – 14300
phone, contest preferred segment phone, cw
14230
calling frequency SSTV & FAX
14300 – 14350
phone, cw

18 MHz Band

17 M

 

18068 – 18100
cw
18100 – 18109
digimode, cw
18109 – 18111
IBP
18111 – 18168
phone, cw

21 MHz Band

15 M

 

21000 – 21080
cw
21080 – 21100
digimode, cw
21100 – 21120
digimode (packet preferred), cw
21120 – 21149
cw
21149 – 21151
IBP
21151 – 21450
phone, cw
21340
calling frequency SSTV & FAX

24 MHz Band

12 M

 

24890 – 24920
cw
24920 – 24929
digimode, cw
24929 – 24931
IBP
24931 – 24990
phone, cw

28 MHz Band

10 M

 

28000 – 28050
cw
28050 – 28120
digimode, cw
28120 – 28150
digimode (packet preferred), cw
28150 – 28190
cw
28190 – 28199
regional time shared IBP
28199 – 28201
world wide time shared IBP
28201 – 28225
continuous-duty IBP
28225 – 29200
phone, cw
28680
calling frequency SSTV & FAX
29200 – 29300
digimode (NBFM packet), phone, cw
29300 – 29510
satellite down-link
29510 – 29700
phone, cw

Other sources of Information – Links:

SV6JHQ