Τι είναι ο ραδιοερασιτεχνισμόςWhat Amateur Radio is

Στη σελίδα αυτή, θα προσπαθήσω να περιγράψω τι ακριβώς είναι ο Ραδιοερασιτεχνισμός. Στο παρακάτω κείμενο, θα βρείτε με τη μορφή Συχνών Ερωτήσεων (F.A.Q.), απαντήσεις για τα πιο συχνά ερωτήματα που απασχολούν όσους πρόκειται να ασχοληθούν με το ραδιοερασιτεχνισμό. Επίσης, ελπίζω ότι το κείμενο αυτό θα φανεί χρήσιμο και σε συναδέλφους ήδη ραδιοερασιτέχνες.

Εννοείται ότι αν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να μου στείλει τα σχόλια του για τις σελίδες αυτές ή και άλλες πληροφορίες ώστε να τις συμπεριλάβω στις σελίδες αυτές, θα χαρώ πολύ να πάρω e-mail του στο info @ voustros DOT com.

1. Τι είναι ο ραδιοερασιτεχνισμός

Icom HF Transceiver
Icom HF Transceiver

Ο Ραδιοερασιτεχνισμός ονομάζεται επίσημα “Υπηρεσία Ερασιτέχνη“. Ο πλήρως διατυπωμένος ορισμός της Υπηρεσίας Ερασιτέχνη σύμφωνα με την I.T.U. (International Telecommunication Union, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνίας) , είναι ο παρακάτω:

Η Υπηρεσία Ερασιτέχνη είναι μια Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας που έχει σαν σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές μελέτες, διεξαγόμενη από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική, αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση προσωπικού σκοπού και χωρίς οικονομικό συμφέρον.

Ονομάστηκε δε Υπηρεσία “Ερασιτέχνη” κατά τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, σε αντιδιαστολή με τις υπηρεσίες επαγγελματικών εκπομπών (commercial services) όπως είναι π.χ. τα εμπορικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, οι επικοινωνίες μεταξύ ναυτιλομένων, οι στρατιωτικές επικοινωνίες, οι επικοινωνίες οργανισμών κοινής ωφέλειας, κ.λ.π.

2. Τι είναι ο ραδιοερασιτέχνης

Ραδιοερασιτέχνης είναι το άτομο το οποίο έπειτα από γραπτή εξεταστική δοκιμασία σε κρατική αρχή επικοινωνίων (υπουργείο ή άλλο φορέα) έχει λάβει το ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να προβάνει επίσημα και κατά την απόλυτη κρίση του στις εξής πράξεις, υπό την προυπόθεση ότι οι δραστηριότητες του δεν παρενοχλούν άλλες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών:

 • Να κατασκευάζει και να λειτουργεί συσκευές και μηχανήματα ραδιοεπικοινωνίας [μόνο οι ραδιοερασιτέχνες έχουν το προνόμιο αυτό – όλοι οι άλλοι χρήστες επικοινωνιών είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν συσκευές με «έκγριση τύπου» και σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να τις κατασκευάζουν οι ίδιοι]
 • Να πραγματοποιεί κάθε είδους έρευνα που έχει σαν σκοπό την προαγωγή της ραδιοεπικοινωνίας και των τεχνικών της
 • Να πραγματοποιεί ραδιοεπικοινωνίες σε κανονικές συνθήκες ή σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης
 • Να εκπέμπει σε οποιαδήποτε συχνότητα του εκχωρημένου Ρ/Ε φάσματος, κατά την κρίση του – σε αντίθεση και εδώ με σταθμούς άλλων υπηρεσιών, στους οποίους διατίθενται fixed συχνότητες ή κανάλια

Επίσης,

Οι ραδιοερασιτέχνες δεν απασχολούνται συνήθως σε τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. Μεταξύ τους υπάρχουν άνθρωποι κάθε ηλικίας, φύλου αλλά και καταγωγής. Αυτό που τους συνδέει είναι η ενασχόληση με τις ραδιοεπικοινωνίες και την ηλεκτρονική τεχνική. Επίσης, ας σημειωθεί ότι οι ραδιοερασιτέχνες προάγουν ιδιαίτερα (μέσω των ραδιοεπαφών τους) τη διεθνή φιλία και αλληλοβοήθεια.

3. Τι ΔΕΝ είναι ραδιοερασιτεχνισμός

Ραδιοερασιτεχνισμός ΔΕΝ είναι σε καμία περίπτωση οι πειρατικές ( = οι χωρίς νόμιμη άδεια) εκπομές ραδιοφωνίας ορισμένων ατόμων σε ζώνες συχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί σε νόμιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) για μετάδοση εμπορικών ή πληροφοριακών προγραμμάτων (π.χ. AM: 540 Khz – 1.600 Khz ή FM 88 – 108 Mhz).  Επίσης, ραδιοερασιτεχνισμός ΔΕΝ είναι οι επικοινωνίες μεταξύ ιδιωτών με χρήση πομποδεκτών C.B. (Citizen’s Band) στους 27 MHz ή πομποδεκτών P.M.R. στη ζώνη των UHF. Όλα τα παραπάνω ΔΕΝ είναι σίγουρα ραδιοερασιτεχνισμός και τα πρόσωπα που τα επιτελούν ΔΕΝ είναι ασφαλώς ραδιοερασιτέχνες.

4. Τι προσφέρει ο ραδιοερασιτεχνισμός;

Κεραία σταθμού & πύργος στήριξης
Κεραία & πύργος στήριξης

Ο ραδιοερασιτεχνισμός προσφέρει επίσης αυτοεκπαίδευση στον ραδιοερασιτέχνη που θα ασχοληθεί ενεργά μαζί του. Συγκεκριμένα, ο ενεργός ραδιοερασιτέχνης απασχολείται με τα εξής ζητήματα:

 • Με την εφαρμοσμένη ραδιοηλεκτρολογία – Ραδιοηλεκτρονική
 • Με τη μελέτη και σχεδίαση κεραιών αλλά και την κατασκευή τους
 • Με τη διάδοση των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, σε κοντινές, μέσες και μεγάλες αποστάσεις, καθώς και τους παράγοντες που την επηρρεάζουν
 • Με τα συστήματα και τους τύπους (modes) εκπομπών (ας σημειωθεί ότι πολλούς τύπους εκπομπών τους έχουν ανακαλύψει ραδιοερασιτέχνες κατά τις έρευνες τους… π.χ. το mode BPSK για ψηφιακές επικοινωνίες στενού εύρους ζώνης)
 • Με το συχνοτικό φάσμα (LF, HF, VHF, UHF, SHF και άνω …)
 • Και με πολλά άλλα θέματα, όπως δορυφορικές επικοινωνίες (SAT operations), επικοινωνίες απομακρυσμένων σταθμών (DX), επικοινωνίες εντοπισμού θέσης (π.χ. APRS ή ARDF), συμμετοχή σε διαγωνισμούς (contests), βραβεία, κ.λ.π.

5. Τι άλλο προσφέρει ο ραδιοερασιτεχνισμός;

Πολλά ακόμη, με κυριότερα τα εξής: Ευχάριστη και ωφέλιμη ενασχόληση, φίλους σε όλον τον κόσμο (αν βέβαια είστε active στα HF [βραχέα κύματα]), γνώσεις για τις τηλεπικοινωνίες και δημιουργικές κατασκευές (αν πιάνει το χέρι σας…)

6. Προσφέρει μόνο στους ραδιοερασιτέχνες ο ραδιοερασιτεχνισμός;

ΟΧΙ! Σε καμία περίπτωση! Ο ραδιοερασιτεχνισμός προσφέρει επίσης ευρύτερα σε όλο το κοινωνικό σύνολο, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, εκτάκτων αναγκών, άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων και γεγονότων, τις γνώσεις, τις ικανότητες, τον εξοπλισμό και τη βοήθεια των μελών του. Πάμπολες οι συμμετοχές ραδιοερασιτεχνών τα τελευταία χρόνια σε περιστατικά και καταστάσεις όπως: Πυρκαγιές, Αναζητήσεις, Σεισμοί, Διασώσεις, κ.α.

7. Πως δημιουργήθηκε ο ραδιοερασιτεχνισμός; Που και πότε;

Guglielmo Marconi
Guglielmo Marconi

Από το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε μετά τα πειράματα του Guglielmo Marconi (Γουλιέλμο Μαρκόνι) στις αρχές του 20ου αιώνα (περί το 1902), τα οποία οδήγησαν στις ασύρματες επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων, πολλοί άρχισαν να πειραματίζονται και πέτυχαν ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ τους στις περιοχές των μακρών (LW) και μεσαίων (MW) κυμάτων.

Υπάρχουν αναφορές επικοινωνιών 88 ασύρματων σταθμών ραδιοτηλεγραφίας στην έκδοση “Official Wireless Blue Book” του Wireless Association of America, το οποίο εκδόθηκε το έτος 1909. Επίσημα, η “Υπηρεσία Ερασιτέχνη” – “Radio Amateur Service” αναγνωρίστηκε στο Διεθνές Ραδιοτηλεγραφικο Συνέδριο της Ουάσιγκτον, το έτος 1927.

8. OK, καλοί είστε, αλλά πόσοι είστε ρε παιδιά;

Επίσημα στοιχεία δεν είναι εύκολο να καταγραφούν, αλλά υπολογίζεται ότι διεθνώς υπάρχουν περί τα 3 εκατομμύρια (3.000.000) ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί.

9. Είναι hobby μόνο για άντρες;

Όχι, καθόλου! Το αντίθετο, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των γυναικών ραδιοερασιτεχνών (αποκαλούνται YL’s = Young Ladies)

10. Και πρέπει να ξέρω αυτούς τους ήχους για να μιλήσω;

Επίσης όχι, καθόλου! Αυτοί οι ήχοι (δλδ. τα Σήματα Μορς ή αλλιώς οι επικοινωνίες CW) είναι μόνο ένας τρόπος από τους πολλούς για να επικοινωνήσει κάποιος [και για την ακρίβεια ο παλαιότερος]. Υπάρχει πληθώρα άλλων τύπων επικοινωνίας, όπως είναι η επικοινωνία με φωνή (π.χ. SSB ή FM), η επικοινωνία με ψηφιακά σήματα (π.χ. Ραδιοτηλέτυπο RTTY, BPSK, Radio FAX, Pactor κ.α.)

11. Και πως αναγνωρίζεται ο κάθε σταθμός;

Μέσω του Διεθνούς Διακριτικού Κλήσης (Δ.Δ.Κ.), του Call Sign, το οποίο απονέμεται μετά την επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Το Δ.Δ.Κ. περιλαμβάνει οπωσδήποτε τη χώρα, την περιοχή και το διακριτικό σας. [π.χ. SV6JHQ = SV6: Ελλάδα, Ήπειρος, σταθμός JHQ]

12. Και ποιό είναι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο;

Τα σχετικά με το ραδιοερασιτεχνισμό ρυθμίζονται από διάφορες διατάξεις, με κυριότερη την Απόφαση Υ.Μ.Ε. που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1579 Β / 2002. Δείτε περισσότερα στη σελίδα «Ραδιοερασιτεχνική νομοθεσία στην Ελλάδα»

13. Πως μπορώ να γίνω και εγώ ραδιοερασιτέχνης;

Θα πρέπει να δώσετε τις απαιτούμενες γραπτές – προφορικές εξετάσεις που γίνονται 2 φορές το χρόνο από το Υ.Μ.Ε. αφού έχετε εκπαιδευτεί στα βασικά αντικείμενα του ραδιοερασιτεχνισμού. Πριν από όλα, ελάτε σε επαφή με τον πλησιέστερο σε εσάς ραδιοερασιτεχνικό σωματείο / σύλλογο / ένωση. Εκεί θα σας βοηθήσουν κατάλληλα ώστε να γίνετε γρήγορα συνάδελφος!

14. Υπάρχει κάποιος κώδικας συμπεριφοράς για ραδιοερασιτέχνες;

Οι ραδιοερασιτέχνες έχουν έναν κώδικα συμπεριφοράς, τον οποίον συνέταξε ο Αμερικανός Paul M. Segal, W9EEA, το έτος 1928. Ο κώδικας αυτός συντάχθηκε για τους Αμερικανούς ραδιοερασιτέχνες και αργότερα οι συνάδελφοί τους στον υπόλοιπο κόσμο υιοθέτησαν των κώδικα αυτόν με κατάλληλες Τροποποιήσεις. Ο κώδικας είναι ο παρακάτω:

 1. Ο Ερασιτέχνης είναι ευγενικός Ποτέ δε χρησιμοποιεί τον “αέρα” για να διασκεδάσει σε βάρος των άλλων. Δεν ξεχνά την εγγύηση που έδωσε γι’ αυτόν ο σύλλογός του στο κράτος και στην κοινωνία.
 2. Ο Ερασιτέχνης είναι νομοταγής Οφείλει τη νομιμότητά του στο σύνολο και εμμένει σ’ αυτή για να μην το εκθέσει.
 3. Ο Ερασιτέχνης είναι προοδευτικός Ο σταθμός του είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης, κατασκευασμένος καλά και αποδοτικός.  Οι εκπομπές του είναι “καθαρές” και σύμφωνα με όλους τους κανόνες.
 4. Ο Ερασιτέχνης είναι εγκάρδιος Αργό και υπομονετικό χείρισμα, όποτε ζητείται, φιλικές συμβουλές προς τον αρχάριο, υποστήριξη και συνεργασία για τα ενδιαφέροντα των άλλων. Να τα χαρακτηριστικά σημεία του ραδιοερασιτεχνικού πνεύματος.
 5. Ο Ερασιτέχνης είναι ορθολογιστής Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι το χόμπι του, ποτέ δεν το αφήνει να βλάψει κάποιο από τα καθήκοντά του προς την οικογένειά του, την εργασία του, το σχολείο του ή την κοινωνία.
 6. Ο Ερασιτέχνης είναι πατριώτης Οι γνώσεις του και ο σταθμός του είναι πάντοτε έτοιμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες του στην Πατρίδα και στην κοινωνία.

Κώδικας συμπεριφοράς: Αναδημοσίευση από το web site του SV1DEQ

—-

Πηγές πληροφοριών – Περισσότερη πληροφόρηση:

—-

Τι είναι ο ραδιοερασιτεχνισμός

Έκδοση 1.0 της 28ης Φεβρουαρίου 2009 από τον SV6JHQ

In this page i will try to explain what exactly Radio Amateur is. In the following text, you will find some Frequently Asked Questions (F.A.Q.) that regard the most common questions there are about Amateur Radio. Also, i hope that this page will be useful to other fellow licensed radio-amateurs.

If you feel that you have something to say or to send so to include in this page, then please mail me your comments, your suggestions or other information so to update the page. I will be glad to have your mail at info @ voustros DOT com.

1. What Amateur Radio is

Icom HF Transceiver
Icom HF Transceiver

The Amateur Radio is called formally “Amateur Service“. The complete definition of the Amateur Service according to I.T.U. (International Telecommunication Union), is the following:

The amateur and amateur-satellite services are for qualified persons of any age who are interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest. These services present an opportunity for self-training, intercommunication, and technical investigations.

 

The name “Amateur Service” was adopted during the first years so to distinguish from the commercial telecommunication services (like for example, commercial TV and RADIO networks, maritime communications, military communications, etc.).

2. What Amateur Radio Operator is

Radio Amateur Operator is the person that has the legal right (after an examination process to a state authority, ministry or other organization) to conduct the following actions:

 • To construct and operate radiocommunication devices [only the Amateur Radio Operators have this privilege – all other telecommunication users are obliged to use devices that have “type approoval” and they do not have the right to construct those devices]
 • To conduct any kind of technical investigations so to advance the radiocommunication techniques
 • To conduct radiocommunications in normal or emergency situations
 • To transmit in any frequency of the assigned frequency spectrum, as he wishes – opposite to other users that they are obliged to restrict in fixed frequencies or channels.

Also,

The amateur radio operators are not work professionally in the telecommunications industry. Amongst them there are people of any age, sex and origin. But, they have in common the avocation with the radio communication as well as with electronics. In addition, they advance the international friendship and the help to each other.

3. What is NOT Amateur Radio

Amateur radio is not the pirate (= non licensed) transmissions with music or other programs. Also, the communications between citizens using C.B. transceivers is NOT amateur radio or the use of the P.M.R transceivers. All above are NOT amateur radio and the people involving are definitely NOT amateur radio operators.

4. What Amateur Radio offers?

Κεραία σταθμού & πύργος στήριξης
Amateur Station Antenna

The amateur radio offers as well self-training to the people that are active in it. To be more specific, the active radio amateurs are sure interested in the following issues:

 • Radioelectronics
 • Antenna design and construction τους
 • Electromagnetic waves propagation for local and DX communications
 • Transmitters / Receivers / transmission modes (we must note that many modes has discovred by radio amateurs… for example, BPSK and other modes)
 • Frequency spectrum (LF, HF, VHF, UHF, SHF and upper …)
 • And with many other issues, such as satelite communications, DX communications, direction / position finding communications (APRS or ARDF), participation in contests, radio amateur awards, etc.

5. What other Amateur Radio offers?

Many more! Some of them are: A lot of pleasant and useful filled hours, friends all over the world, know-how about the telecommunications as well as electronic kits construction and prototyping (if your hand is good in soldering of course!).

6. Only the Amateur Radio operators are benefit?

NO! Not at all! The amateur radio is offers widely in the community, in cases of emergencies, the know-how the capabilities, the eqippment and the help of amateur radio operators.

7. How the Amateur Radio founded? Where and when?

Guglielmo Marconi
Guglielmo Marconi

After the successful experiments of Guglielmo Marconi during the first years of the 20th century (1902), there were many that would like to continue the expiriments in long range telecommunications. The frequencies used then was the Long Waves (LW) and Medium Waves (MW).

There are logs from 88 wireless stations in the book “Official Wireless Blue Book” from Wireless Association of America, that was published in 1909. Formal, the “Radio Amateur Service” was recognized during the International Radiotelegraphy Congess of Whasington , in 1927.

8. OK, you are nice people, but how many are you?

There are not such data but the estimation of a total of amateur radio stations internationally are more than 3 million (3.000.000).

9. Is it a men’s hobby?

Not at all! During last years the number of woman radio amateur operators is constantly increased (they called YL’s = Young Ladies)

10. And must I know these ‘sounds’ so to ‘speak’?

Again not at all! These sounds (Morse signals = C.W. communications) is only a way to communicate [and to be precise, the older one!]. There many more communication modes, like ‘voice’ (SSB or FM), the use of digital signals (Radioteletype RTTY, BPSK, Radio FAX, Pactor. etc.)

11. And how is every station recognized?

With the use of the International Call Sign (or in short ‘callsign’), The call sign includes information about the country, the region and your station’s name [for example SV6JHQ = SV6: Greece, Epirus, station JHQ]

12. Legal papers about Amateur Radio in Greece?

There is a Descision of the Communications Minister named FEK 1579 Β / 2002. Please see the related page.

13. How can I take part?

You must pass a general examination from the proper authority. Please contact the nearest Amateur Radio union / club. There you will find everything you may need!

—-

Other sources of Information – Links:

—-

What Amateur Radio is

Version 1.0 – 2009, February 28th, from SV6JHQ

Leave a Comment