Το φωνητικό αλφάβητοThe phonetic alphabet

Στις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες χρησιμοποιείται ένα προσυμφωνημένο σύστημα κωδικοποίησης – αντιστοίχησης για να είναι πιο κατανοητά τα γράμματα που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής. Για παράδειγμα, όταν ο ραδιοερασιτεχνικός σταθμός αναγγέλει το call sign του (δλδ. το διακριτικό κλήσης του), αντί να εκφωνεί τα γράμματα [π.χ. SV6JHQ], εκφωνεί μια διεθνώς προσυμφωνημένη λέξη για το κάθε γράμμα. Στο παραπάνω παράδειγμα, το διακριτικό SV6JHQ, κατά την εκπομπή θα εκφωνηθεί ως: SIERRA VICTOR number SIX JULIET HOTEL QUEBEC.

Οι διεθνείς αντιστοιχίες των γραμμάτων με τις λέξεις, είναι αυτές που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

τα γράμματα και η αντιστοιχία τους

Α

ALFA

Β

BRAVO

C

CHARLIE

D

DELTA

E

ECHO

F

FOXTROT

G

GOLF

H

HOTEL

I

INDIA

J

JULIET

K

KILO

L

LIMA

M

MIKE

N

NOVEMBER

O

OSCAR

P

PAPA

Q

QUEBEC

R

ROMEO

S

SIERRA

T

TANGO

U

UNIFORM

V

VICTOR

W

WHISKEY

X

X-RAY

Y

YANKEE

Z

ZULU

In radio amateur communications a phonetic correspondence system is used, so to have the letters received clear. For example, when the radio amateur station calls or transmits its call sign, the operator does not use the single letters but the words of the table below. To be more specific, the call sign SV6JHQ, during transmission will be transmitted as: SIERRA VICTOR number SIX JULIET HOTEL QUEBEC.

The international letter to word correspondence, are those of the following table:

RADIO AMATEUR PHONETIC ALPHABET
letters – words

Α

ALFA

Β

BRAVO

C

CHARLIE

D

DELTA

E

ECHO

F

FOXTROT

G

GOLF

H

HOTEL

I

INDIA

J

JULIET

K

KILO

L

LIMA

M

MIKE

N

NOVEMBER

O

OSCAR

P

PAPA

Q

QUEBEC

R

ROMEO

S

SIERRA

T

TANGO

U

UNIFORM

V

VICTOR

W

WHISKEY

X

X-RAY

Y

YANKEE

Z

ZULU