Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 13/4/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 13/4/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.

Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 5/4/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 5/4/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.

Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 29/3/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 29/3/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.

Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 22/3/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 22/3/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.

Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 15/3/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 15/3/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.

Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 8/3/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 8/3/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.

Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 1/3/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 1/3/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.

Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 15/2/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 15/2/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.

Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 8/2/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 8/2/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.

Νίκος Βούστρος: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων – 1/2/2017 (video)

Ο Νίκος Βούστρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 1/2/2017 με τον Παναγιώτη Μπούρχα. Σχολιασμός πολιτικών εξελίξεων & εκτιμήσεις και άλλα οικονομικά και πολιτικά θέματα.